Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Coaching bij Tonny

Familiecoach/pleegzorgcoach/trainer

Intake

Een intake duurt een maximaal 30 min en is gratis en vrijblijvend.

Het intake gesprek is om kennis te maken met elkaar en om de coachvraag helder te krijgen.

Op basis daarvan doe ik een voorstel voor een coachtraject. 

Wat is een coachvraag?

De vraag die je aan de coach stelt, stel je eigenlijk vooral aan jezelf.

Om het antwoord te vinden op je vraag, gaan we samen aan de slag, want als je wist hoe je van A naar B kon komen, dan had je het zelf al wel gedaan. 

Het coachtraject

Een coachtraject is een co-productie tussen coach en coachee.

Tijdens het intakegesprek kijken we of er wederzijds vertrouwen en een persoonlijke ‘klik’ tussen ons is. Vertrouwen en een klik zijn de basis voor de start van een succesvol coachtraject! We gaan kort in op je situatie en we bespreken wat je wilt bereiken.

Wanneer we besluiten het traject op te starten stel ik een coachovereenkomst op.

Coachovereenkomst

Hierin staat het volgende:

  • Je coachvraag
  • Termijn en frequentie van de coachgesprekken (het aantal gesprekken)
  • Locatie
  • Te verwachten eindresultaat
  • Wederzijdse verantwoordelijkheid
  • Vertrouwelijkheid
  • Zakelijke afspraken

Locatie

De gesprekken kunnen bij de coachee plaats vinden of in Haarlemmerliede, dit wordt tijdens de intake afgesproken.

Tarieven

De intake is gratis.

Prijsopgave op aanvraag.

Indien van toepassing kilometervergoeding € 0,25 per km.

Betaling

Zowel zakelijke als particuliere klanten ontvangen na het coachtraject een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.

Annulering

Bij verhinderen of verzetten van een afspraak binnen 48 tot 24 uur voor de afspraak wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Binnen 24 uur wordt 100% van het verschuldigde bedrag doorberekend.

0