Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Coaching bij Tonny

Familiecoach/pleegzorgcoach/trainer

Ik ben Tonny, getrouwd en moeder van 4 kinderen en pleegmoeder van meerdere pleegkinderen. Mijn werkzame leven ben ik begonnen in de horeca en langs wat omzwervingen in o.a. de ouderenzorg heb ik de opleiding professional coach gedaan, vervolgd door een opleiding familieopstellingen. Dit alles heb ik altijd gedaan naast mijn gezin. Moeder en pleegmoeder is altijd de hoofdtaak in mijn leven geweest.

Door de jaren heen hadden veel kinderen voor korte of langere tijd een plekje in ons gezin. We hebben alle soorten van pleegzorg gedaan met uitzondering van netwerkpleegzorg. We begonnen redelijk naïef als pleegouders en in de loop der jaren heb ik heel veel geleerd over pleegzorg, over kinderen die in pleegzorg terecht komen, over de ouders van deze kinderen maar zeker niet onbelangrijk, over mij zelf. Mijn sterke kanten en ook mijn iets mindere sterke kanten. Soms liep ik tegen dingen op waar ik mee worstelde. Ik miste ik iets. Ik miste Iemand die niet betrokken was bij het verhaal maar wel betrokken bij pleegzorg, omdat degene wel zou begrijpen waarom het voelde zoals het voelde. Zo is bij mij het idee ontstaan van een coach de steun biedt en helpt met het zoeken van antwoorden. Die net even anders kijkt dan de pleegzorg begeleider, voogd, biologische ouders omdat een coach een neutrale positie bekleed en geen enkel belang heeft

Inmiddels zijn de meeste kinderen uitgevlogen, er wonen nog 2 pleegkinderen bij ons en heb ik meer tijd om andere dingen te gaan doen naast mijn gezin..

Ik wil mijn ervaring als (pleeg)moeder inzetten om andere gezinnen helpen. Dat is voor mij de reden geweest om een opleiding tot professional coach te gaan volgen bij de TC Academy in Rotterdam. Ook de dynamiek die speelt binnen families heb ik altijd zeer boeiend gevonden. Vooral als pleeggezin hebben we daar veel mee te maken, vandaar dat de keuze voor een opleiding familieopstelling voor de hand lag. De kennis van deze opleidingen en mijn ervaring als (pleeg)moeder zet ik in bij mijn werk als coach.

0